TEXWORLD

 

 

Date:

February 28 ~ March 3, 2001
 

Address:

C.N.I.T PARIS LA DÉFENSE
 

Booth NO:

L2 ,E2

 

 

We look forward to welcoming you at TEXWORLD

   
 
 
 

瑞泰 -- 科技"衣"生活 自辦展

  日 期 : 中華民國 89年11月2日 下午2:30
 


地 點 :


台北市松壽路12號7樓
紐約! 紐約! 展覽中心

 
協 辦 :
台灣杜邦
 
入場方式 :
限邀請客戶